Floor Bijkersma

Redefining Musical Identity

Book design for ‘Redefining Musical Identities’ (written by Rokus de Groot en Albert van der Schoot)